Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2

ที่ตั้ง ๘๕ หมู่ ๔ ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
โทร ๐๓๕ – ๔๑๖๑๑๑ โทรสาร ๐๓๕ – ๔๑๖๑๑๑