Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

AWC 2561

ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน1-2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรปีการศึกษา2560
 

บริจาคเลือด

วันวิสาขบูชา(28 พ.ค. 2561)

พิธีไหว้ครู (14 มิ.ย. 2561)

วันต่อต้านยาเสพติด

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิณผล และนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา2561
เปิดภาคเรียนที่1-2561

เกษียณอายุราชการ สพม.9

งานเกษียนอายุราชการ

โรงเรียนหรรษสุจิตต์วิทยา2