นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2

กิจกรรมวันแม่หรรษา (5/08/2562)
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
กิจกรรมปัจฉิมนิ เทศ (8/032562)
กิจกรรมการรณรงค์ เลือกตั้ง 2562
Open House เปิดบ้านหรรษา(14/02/2562)
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้าชั่วคราว(21/01/2562)
เข้าค่ายลูกเสือ (24/12/2561)
ไหว้ครูปีการศึกษา 2562 วันพ่อแห่งชาติ 2561